środa, 17 maja 2017

Powiat Brzeziński oraz ZTM w Gdańsku

Czas na kolejne przesyłki, tym razem od Powiatu Brzezińskiego oraz Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.
W pierwszej kopercie otrzymałam następujące gadżety:
- 2 balony,
-notes
-4 broszury informacyjne
-list

Powiat Brzeziński z siedzibą w mieście Brzeziny jest położone na wschód od Łodzi na obszarze Wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy. Prawa miejskie zostały nadane miastu Brzeziny 700 lat temu, przekształcone ze skromnej wiejskiej osady w znaczący ośrodek miejski. W XVI wieku słynęły z browarnictwa i sukiennictwa- czarne sukno, którym została wyłożona kaplica Zygmunta Augusta. Podczas zwiedzania Muzeum Regionalnego można wspominać dawną świetność miasta, gdzie znajdziemy największą w całej Polsce kolekcję żelazek.
Bezpośrednia bliskość z Parkiem Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich stwarza możliwość rozwoju turystyki rekreacyjnej i poznawczej. Wśród zabytków godnych zwiedzenia są: gotycka fara z XIV wieku z renesansowym nagrobkiem Urszuli Leżeńskiej, matki żony właściciela Brzezin dłuta Jana Michałowicza z Urzędowa, barokowy kościół i klasztor Ojców Reformatorów z II-giej połowy XVII wieku, modrzewiowy kościołek św. Anny oraz kościół pw. św. Ducha, a także pamiątki kultury żydowskiej. Z Brzezinami związani byli między innymi Andrzej Frycz Modrzewski czy Grzegorz Paweł Zagrobelny.
Miasto Brzeziny jest miejscem o dużych ambicjach rozwojowych, promuje sportowy tryb życia mieszkańców. Chlubą miasta są mistrzynie Polski w hokeju na trawie.
Powiat Brzeziński został utworzony w 2001 roku na skutek walki czterech gmin: Brzezin, Dmosina, Jeżowa, Rogowa oraz miasta Brzeziny.


Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej  http://www.powiat-brzeziny.pl/
W kolejnej paczce od Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku otrzymałam:
-brelok odblaskowy
-zestaw pocztówek
-podkładkę pod myszkę
-zakładkę do książki
-papierowy model do składania
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku istnieje od 2005 roku. Jego powstanie wynikło z konieczności rozdzielenia funkcji organizacji i kontroli przewozów od bieżącej działalności eksploatacyjnej, na wzór rozwiązań wdrożonych wcześniej w Europie Zachodniej oraz niektórych miastach Polski. Celem władz Miasta było utworzenie instytucji, która będzie analizować zarówno potrzeby mieszkańców jak też  koszty operatorów i racjonalizować je pod kątem możliwości budżetowych Miasta.

Chociaż ZTM Gdańsk jest stosunkowo młodą instytucją, pracują w nim ludzie, którzy od wielu lat byli lub są związani z komunikacją miejską, a swe doświadczenia wyniesione z poprzednich miejsc pracy wykorzystują w celu najefektywniejszego - przy posiadanych środkach - organizowania komunikacji miejskiej. Głównym zadaniem rolą ZTM jest zatem organizacja przewozów komunikacji miejskiej w Gdańsku oraz na mocy porozumień – w gminach sąsiednich. Cele te są realizowane poprzez:

- prowadzenie badań rynku usług transportu zbiorowego w celu określania potrzeb transportowych mieszkańców,
- planowanie sieci i układu linii komunikacji miejskiej,
- opracowywanie rozkładów jazdy,
-prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych na wykonywanie usług transportu zbiorowego,
-kontrola świadczenia usług przewozowych pod względem ich zgodności z warunkami umów,
-sprzedaż biletów,
-promocja transportu publicznego,
-wydawanie zezwoleń na wykonywanie komercyjnych przewozów pasażerskich i uzgadnianie  rozkładów jazdy,
-przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawach dotyczących komunikacji publicznej,
-uzgadnianie zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej i projektów komunikacji zastępczej na czas prowadzenia remontów i inwestycji drogowych oraz
-współpraca przy planowaniu inwestycji miejskich w szczególności w zakresie infrastruktury   transportu zbiorowego.


Zapraszam do odwiedzenia strony http://www.ztm.gda.pl/hmvc/index.php oraz profilu na facebook'u


Dziękuję za otrzymane gadżety :-)
wtorek, 16 maja 2017

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

WSNS jest jedną z niewielu uczelni, która wprowadziła niedziele jako dni wolne od zajęć dydaktycznych.
WSNS to przede wszystkim uczelnia przyjazna studentowi, z najlepszą kadrą dydaktyczną oraz praktycznymi specjalistami, a także nowy budynek nie stawiający barier osobom niepełnosprawnym.
WSNS wzmocni w studentach poczucie własnej wartości, wyznaczy ścieżkę kariery zawodowej i ukształtuje lidera jako przedsiębiorcę własnej firmy.

WSNS oferuje studia licencjackie na poszczególnych kierunkach:

1.Dietetyka i jej specjalności:
 • Dietoterapia
 • Żywienie zbiorowe
 • Profilaktyka żywienia
 • Żywienie w sporcie
 • Psychodietetyka
 • Dietetyka i planowanie żywienia
2.Kosmetologia i jej specjalności:
 • Wizaż i stylizacja
 • Medicure, pedicure i podologia (pielęgnacja stóp)
 • Spa & Wellness
 • Laseroterapia
 • Odnowa biologiczna z elementami dietoterapii
 • Kosmetologia lecznicza
 • Kosmetologia estetyczna
 • Zarządzanie salonem kosmetycznym
3.Psychologia i jej specjalności:
 • Psychologia biznesu
 • Psychologia rozwoju osobistego
4. Praca socjalna i jej specjalności:
 • Praca socjalna z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi
 • Praca socjalna z rodziną
 • Socjoterapia i resocjalizacja
 • Terapia zajęciowa
 • Organizacja pomocy społecznej
 • Opieka gerontologiczna
5. Ratownictwo medyczne

6.Socjologia i jej specjalności:
 • Doradztwo zawodowe
 • Doradztwo rodzinne
 • Coaching i mentoring biznesu
 • Trener biznesu i rozwoju osobistego
 • Mediacje społeczne
 • Socjotechnika reklamy
7. Taniec i jego specjalności:
 • Tancerz
 • Pedagog tańca
8. Techniki dentystyczne i ich specjalności:
 • Protetyka
 • Ortodoncja
W ofercie studiów są również studia podyplomowe w większości realizowane przez Internet, jak również w trybie niestacjonarnym w następujących tematykach wraz z linakmi:

-SOCJOLOGICZNO – PSYCHOLOGICZNej:
-DIETETYKI:
-PEDAGOGIKI:
-PRACY SOCJALNEJ:
-KOSMETOLOGII:
Dodatkowo WSNS oferuje ponad 200 kursów, a wśród tych najbardziej popularnych znajdziecie takei kursy, jak:

ADHD
Analiza wybranych przypadków wychowawczych młodzieży
Oddziaływania profilaktyczne ogólnospołeczne
Oddziaływania profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców
ADHD w szkole- metody postępowania
Arteterapia w pracy nauczyciela
Autyzm- problematyka prawna
Bajkoterapia lekiem na dziecięce lęki
Bajkoterapia jako metoda pracy z młodzieżą i dziećmi, konstruowanie programów biblioterapeutych. Wskazówki praktyczne. Przykłady scenariuszy zajęć
Choreoterapia- terapia tańcem i ruchem
Kurs języka migowego (poziom podstawowy)
Edukacja medialna
Efektywna komunikacja w szkole
Formy i metody terapii dla niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu
Formy i metody terapii dla osób niedostosowanych społecznie w różnych grupach wiekowych
Formy i metody terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych
Formy i metody terapii w domu opieki społecznej
Głos na medal. Emisja głosu dla nauczycieli
Gdy twój uczeń ma cukrzycę
Gdy wszyscy mają rację- zacznijmy mediację!
Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze
Klasyfikacja oraz kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości. Życie codzienne z zaburzeniem osobowości
Klasyfikacja zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży. Zaburzenia zachowania
Kompetencje doradcy zawodowego i lidera klubu pracy
Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać aby uzyskać porozumienie. Praktyczne podejście w relacji opiekun-rodzic
Komunikacja z uczniem- jak mówić, by słuchał. Jak słuchać, by mówił
Konflikt w szkole. Rodzaje, przyczyny, przeciwdziałanie
Kreatywny nauczyciel
Kształtowanie zachowań asertywnych
I wiele innych kursów dostępnych na stronie http://www.wsns.edu.pl/pages/kursy

Studenci znajdą na WSNS COACHING I MENTORING CHRZEŚCIJAŃSKI, pomagający osobom, którzy tej pomocy potrzebują. Swoje działania opierają na fundamencie jakim jest Bóg.

Coaching jest dla osób chcących:
 • łatwiej i szybciej osiągać konkretne cele
 • znaleźć główny cel swojego życia
 • mniej pracować i więcej zarabiać
 • doświadczać jeszcze więcej spokoju, radości oraz poczucia spełnienia się
 • kreować własną karierę, życie rodzinne i osobiste
 • mieć kogoś z kim można świętować swój sukces
 • poprawić relacje z przyjaciółmi czy rodziną
 • uprościć swoje życie i cieszyć się chwilą
 • przekroczyć swoje ograniczenia
 • umocnić swoje poczucie wartości
 • doświadczać życia w najlepszy dla siebie sposób
 • patrząc w lustro, uśmiechać się do siebie
W indywidulanych przypadkach organizowane są:
-Coaching (sesje indywidulane dostosowane do własnych potrzeb)
-Mentoring (relacja partnerską między studentem a mentorem)
-kursy, szkolenia tematyczne
-warsztaty
-pomoc psychologiczna i terapeutyczna

W przypadku grup organizowane są:
-Coaching grupowy
-konferencje
-warsztaty dla osób o podobnych problemach życiowych
-kursy oraz szkolenia
-pomoc psychologiczną i terapeutyczną
Więcej również na stronie http://www.coachmentor.eu/pages

WSNS jest również patronatem Akademii Jazdy (profesjonalnego Ośrodka Szkolenia Kierowców) w Lublinie


Jeśli chcesz studiować na WSNS koniecznie wejdź na stronę http://www.wsns.edu.pl/ i przejdź pomyślnie przez proces rekrutacyjny

Zapraszam także do odwiedzenia profilu na facebooku 

niedziela, 14 maja 2017

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

W piątek otrzymałam przesyłkę od Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie.
A w kopercie znalazłam:
-opaskę odblaskową 
-smycz
-2 ulotki
-kartki samoprzylepne 

WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH wpisana została dnia 12.03.2001r. przez Ministra Edukacji Narodowej do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych
Misja Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, zwanej dalej WSNS, jest realizowana w trzech obszarach: 
− naukowo – dydaktycznym, 
− wychowawczo – społecznym

Studia podyplomowe w WSNS:

-Socjologiczno-Psychologiczne 
-Kosmetologia
-Dietetyka
-Pedagogika
-Praca Socjalna

Szkolenia w zakresie tematyki

-Socjologiczno-Psychologicznej
-Kosmetologii
-Technik Dentystycznych
-Ratownictwa Medycznego

Więcej informacji dla zainteresowanych na http://www.wsns.lublin.pl/poniedziałek, 8 maja 2017

Miasto Jordanów oraz księgarnia Edycja Święty Paweł

Witam :-) otrzymałam dzisiaj dwie paczki o ciekawej zawartości. Jedna od miasta Jordanów, a druga od księgarni Edycja Świętego Pawła.
W pierwszej znajdowały się takie gadżety jak:
-otwieracz do butelek
-żeton do wózka z brelokiem
-opaska odblaskowa
-długopis
-odblask
-mapa
-torebka papierowa
-notes
-list
-6 pocztówek
Miasto Jordanów położone jest w powiecie suskim na południu województwa małopolskiego. Zlokalizowane jest w dolinie rzeki Skawy, na wysokości 450 m n.p.m. Kilkanaście kilometrów dalej znajdziemy miejscowości z dobrze rozwiniętą infrastrukturą narciarską. 
 Zygmunt II August nadał mu w 1564 roku magdeburskie prawa miejskie dla wojewody krakowskiego Wawrzyńca Spytka Jordana, który był założycielem miasta i w tymże samym roku uzyskał od króla przywilej lokacyjny. Miasto założono na terenach wsi Malejowa i nazwane Jordanów po swym założycielu. Układa urbanistyczny miasta zachował się z czasów jego lokacji, a duży rozmiar rynku oznacza, że miasto miło być ośrodkiem handlu i rzemiosła. W 1571 ordynacja Spytka Jordana ustanowiła poniedziałek dniem handlowym. Wtenczas miejscy handlarze zwolnieni byli z opłat targowych, a na rynku odbywały się głośne na całą okolice targi. Tradycja ta utrzymała się po dzień dzisiejszy z wyjątkiem opłaty targowej, a co każdy poniedziałek możemy poznać atmosferę ulicznego targowiska.
Zapraszam również na opisową drogę po zabytkach Jordanowa:
Zaczynając od centrum Rynku na skrzyżowaniu głównych szlaków pod blaszanym daszkiem stoi bardzo ciekawa XVIII-wieczna figura św. Jana Nepomucena. Jest on patronem „dobrej sławy” oraz opiekunem dróg i mostów błogosławiąc wędrującym przez miasto turystom. Szczególną uwagę przykuwa wykuty w kamieniu na cokole rzeźby orzeł w koronie, który przetrwał zabór, dwie wojny światowe oraz 55 lat systemu  politycznego. Na drugiej stronie ulicy można dostrzec jedną z trzech budowli zaprojektowanych dla Jordanowa przez Jana Sas Zubrzyckiego. Ratusz Miejski oddany  został do użytku w 1911 roku, a obecnie jest siedzibą władz miasta. Podążając plantami „szubertowskimi” w zachodnim kierunku pierzei Rynku, dostrzeżemy „Dąb Wolności”, posadzony na mocy uchwały Rady Gminy z dnia 21 maja 1919 roku na pamiątkę odzyskania niepodległości.
Spoza ściany zieleni prześwitują mury kolejnej budowli wzniesionej wg. projektu Jana Sas Zubrzyckiego. Budynek byłego Sądu Grodzkiego z 1908 roku zlokalizowany przy Rynku 2. Obecnie w budynku mieszczą się: Urząd Gminy w Jordanowie, Urząd Pocztowy, Miejski Ośrodek Kultury w Jordanowie.
Dalej idąc wzdłuż pierzei zachodniej Rynku dochodzimy do ulicy Kolejowej skąd widoczna jest trzecia budowla zaprojektowana przez Jana Sas Zubrzyckiego, a jest to kościół parafialny pod wezwaniem Przenajświętszej Trójcy – Sanktuarium Matki Bożej Trudnego Zawierzenia Pani Jordanowskiej ukończony w 1913 roku. W świątyni znajduje się wiele cennych zabytkowych obrazów i szat liturgicznych. Na szczególną uwagę zasługują obrazy „Nawiedzenie” i „Trójca święta” – na tym ostatnim zobaczyć można domalowane małe postacie Spytka Jordana, żony Anny wraz z pięcioma córkami i dwoma wnukami. Nie mniej jednak dla mieszkańców Jordanowa szczególne znaczenie ma wizerunek Matki Bożej Trudnego Zawierzenia Pani Jordanowskiej. Obraz, który w dniu 25 września 1994 r. ukoronował biskupimi koronami ks. Kardynał Franciszek Macharski. Ponownie koronowany 9 października 2010 r. koronami papieskimi na wzór koron częstochowskich pobłogosławionymi przez Jana Pawła II.
Podążając w dół ulicy Kolejowej  znajdziemy jeden z najstarszych budynków w mieście, dawny zajazd i karczma „Poczekaj” z XVIII wieku. Na pobliskim cmentarzu parafialnym znajduje się wykonana w 1911 roku rzeźba dłuta Michała Stefana Korpala. Figura przedstawia stojącą postać młodej kobiety interpretowanej jako żałobnica lub muza. Z dala od centrum w północno wschodniej części miasta na terenie Zespołu Szkół im. bł. ks. Dańkowskiego znajduje się zabytkowy drewniany dworek z XVII wieku.
W Szkole mieści się także schronisko młodzieżowe. Od drugiej połowy XIX w. za sprawą uruchomienia linii kolejowej w Jordanowie rozkwita turystyka i miasto zostało nazwane przez odwiedzających „Zielonym Miastem”, a ze względu na walory przyrodnicze  jest miejscem letniskowym  oraz uzdrowiskowym.
Miasto Jordanów współpracuje z trzema gminami: Gminą Miejsko-Wiejską Miłosław położona w województwie wielkopolskim, w powiecie wrzesińskim, Gminą Portoscuso położoną we Włoszech oraz wsią i gminą w powiecie Twardoszyn w północnej Słowacji. Współpraca dotyczy wymiany wartości kulturalnych i kulturowych oraz realizowana poprzez: poznawanie lokalnych tradycji i zwyczajów, wymianę wystaw artystycznych, wzajemne organizowanie koncertów i wymianę grup artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem spotkań folklorystycznych, chóralnych, literackich, przedstawień teatralnych oraz plenerów malarskich. Obejmuje również wspólne organizowanie imprez sportowych, wymianę dzieci i młodzieży, bezpośrednią współpracę między szkołami, miejskimi jednostkami kultury i klubami sportowymi. Podejmowane będą inicjatywy wzajemnej współpracy miejscowych przedsiębiorstw, instytucji, fundacji i organizacji polegającej na organizacji targów gospodarczych, wystaw rzemiosł, wymiany towarów, specjalistów itp.
Na terenie miasta funkcjonuje około 10 organizacji pozarządowych, których głównymi obszarami działalności są: ochrona i promocja zdrowia, opieka społeczna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, kultura fizyczna, kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Na terenie miasta działa Miejski Ośrodek Kultury, którego siedziba mieści się w zabytkowym budynku dawnego Sądu Grodzkiego. Oprócz podstawowej działalności kulturalno-edukacyjnej w Miejskim Ośrodku Kultury odbywają się spotkania z cyklu „Wieczory Poetyckie”, ”Spotkania z Historią”, „Koncerty muzyki klasycznej”. Ośrodek dysponuje własną galerią „Pod Basztą” w której odbywają się wystawy z różnych dziedzin sztuki. Jordanowski Ośrodek Kultury prowadzi grupę turystyki górskiej, która przez cały rok organizuje wycieczki piesze w góry. Każdy kto kocha góry może przyłączyć się do liczącej ponad 100 osób grupy.
Coroczny kalendarz imprez jest pod linkiem: http://www.mokj.pl/index.php/kalendarz-imprez
DNI ZIEMI JORDANOWSKIEJ
Ta przypadająca na drugą połowę sierpnia impreza weszła na stałe do kalendarza kulturalnego naszego miasteczka. Ma kilkudziesięcioletnią tradycję swego nieprzerwanego istnienia. Na przestrzeni lat zmieniała się jej forma i styl - od 2010 roku Dni Ziemi Jordanowskiej stały się całotygodniowym świętowaniem o ponad lokalnym zasięgu.

Zapraszam na stronę miasta https://www.jordanow.pl/  lub fanpage   https://www.facebook.com/MiastoJordanow/Druga paczka nadana prze księgarnię Edycja Świętego Pawła zawierała:
-5 zakładek do książek
-kalendarz
-list
-długopis
-4 książeczki:
"Z radością"
ks. Jan Twardowski "Pytania codzienne na cały rok"
Papież Franciszek "Proszę, dziękuję, przepraszam"
"Przyjacielowi"Edycja Świętego Pawła to wydawnictwo, które proponuje szerokiemu gronu czytelników treści związane z wartościami ogólnoludzkimi oraz zgodne z duchem chrześcijańskim.
Wśród publikacji, które ukazują się nakładem wydawnictwa, można znaleźć: Pismo Święte, katechizm YOUCAT, książki, albumy, książeczki prezentowe, kalendarze, terminarze, karnety, pocztówki, zakładki, płyty CD i DVD, audiobooki, gry komputerowe.
Priorytetem wydawniczym Edycji Świętego Pawła jest propagowanie Biblii, edukacja do dobrego używania środków społecznego przekazu oraz wspieranie rodziny w jej zadaniach wychowawczych.
Misją księgarni jest ewangelizacja poprzez środki społecznego przekazu. 

Księgarnia uzyskała również liczne nagrody.
Nagrody i wyróżnienia Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS
Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka
Nagrody Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów NIEPOKALANÓW
Wyróżnienie Magazynu Literackiego KSIĄŻKIBardzo dziękuję za otrzymane gadżety ;-)

niedziela, 7 maja 2017

Powiat Łosicki

W piątkowej paczce otrzymałam gadżety nadesłane przez Powiat Łosicki:
-przypinka
-magnes
-folder informacyjny


Powiat Łosicki znajduje się w województwie mazowieckim, w którym walory turystyczne stanowią tereny nadbużańskie. Powiat położony jest na obszarze Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu", którego kształt wyznacz dolina rzeki Bug i która zachowała naturalny charakter oraz tworzy rozlewiska, tarasy zalewowe i starorzecza. Krajobraz parku urozmaicony jest wzgórzami morenowymi. Na terenach tych został utworzony rezerwat przyrody "Kózki" i "Zabuże", gdzie utworzono ścieżki edukacyjno-przyrodnicze.
Atrakcje tego terenu to rzeka Bug, szlacheckie dworki, zabytkowe szlacheckie dworki, zabytkowe kościoły parafialne i kaplice cmentarne, coraz rzadsze wiatraki i przydrożne kapliczki.
Jednym z najcenniejszych zabytków jest barokowy kościół w Górkach z historią sięgającą XVI wieku. Na cmentarzu w Ruskowie wznosi się wczesnobarokowa świątynia i ciekawa w form,ie walca dzwonnica z XVII wieku. Charakterystyczna czerwona cegła przyciąga wzrok monumentalnych i strzelistych brył neogotyckich kościołów w Łosicach i Ruskowie.  W Sarnakach można podziwiać kościół z początków XIX wieku. W Serpelicach na niewielkiej wydmie wśród drzew stoi kościół i klasztor kapucynów wybudowany po II wojnie światowej.
Krajobraz powiatu stanowią również dwory oraz pałace idealnie komponujące się z otaczającą przyrodą.

Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej powiatu http://powiat.losice.pl/

środa, 3 maja 2017

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Witajcie;-)
w kolejnej otrzymanej przeze mnie paczce znajdowały się gadżety nadesłane przez Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, a w kopercie:
-długopis
-2 pocztówki
-folder informacyjny
-2 papierowe torebki
-2 magnesy
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni upowszechnia i popularyzuje historię Marynarki Wojennej RP. Oferta ekspozycyjna muzeum prezentuje bogate i piękne dzieje oręża polskiego na morzu, skierowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać tę część historii polskiej. Z roku na rok popularność muzeum wzrasta i zwiedza je coraz więcej osób, systematycznie napływają również bezcenne eksponaty oraz pamiątki poszerzające muzealne zasoby.
Pierwsze próby dokumentowania dziejów polskich sił zbrojnych na morzu podejmowane były w okresie międzywojennym.

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni gromadzi eksponaty oraz materiały historyczne związane z historią Marynarki Wojennej. Jest to zespół składający się z około 8 tys. muzealiów zakupionych, otrzymanych w darze oraz przejętych z jednostek wojskowych.
Zbiory gromadzone są w kolejnych działach:
-Dział Broń i Uzbrojenie
-Dział Numizmaty i Falerystyka
-Dział Sztuka
-Dział Modele
-Dział Wyposażenie Okrętowe
-Dział Pamiątki
-Dział Umundurowanie i Oporządzenie Żołnierskie

-Dział Dokumentacji i Opracowań


Zapraszam również Was do odwiedzenia strony internetowej Muzeum Marynarki Wojennej http://www.muzeummw.pl/ oraz polubienia fanpage'a 

sobota, 29 kwietnia 2017

Paczki z całego tygodnia

Hej;-)
mam kilka paczek, które otrzymałam w przeciągu ostatniego tygodnia. Dzisiaj pozwolę sobie na krótką ich prezentację.

Pierwsza paczka była od Pampers, a w środku list oraz 2 sztuki Pampersów Premium care 1

Otrzymałam również katalog ogród 2017 od firmy OBI 
Od TVS dostałam długopis oraz smycz
TVS (Telewizja Śląska) - na początku istnienia stacji jej program informował głównie o wydarzeniach z regionu. W TVS zobaczyć można było programy promujące Śląsk, jego kulturęhistorięmuzykę i tradycje. Dominowały głównie tematy związane z regionem i województwem śląskim. Od 2011 roku rozpoczął się powolny proces zmiany charakteru stacji i zmiany formatu na ogólnopolski z utrzymaniem regionalnego charakteru informacji. Z anteny powoli znikała regionalna publicystyka. Program jest obecnie nadawany przez 24 godziny na dobę.


Ostatnia paczka została wysłana przez Hipp za rejestrację w klubie
W pierwszym pudełku znajdował się słoiczek z deserkiem dla dziecka powyżej 4. miesiąca życia plus łyżeczka, kupony rabatowe na produkty dla niemowląt do wykorzystania w Rossmannie, poradnik. W drugiej przesyłce była teczka z dołączonym poradnikiem, próbką chusteczek nawilżanych, listem oraz tabliczką do auta na przyssawki.  środa, 19 kwietnia 2017

Konkurs NIVEA oraz INSTYTUT PIOTRA SKARGI

Hej,
dzisiaj pokażę Wam kocyk dla dziecka, który wygrałam w konkursie NIVEA. Był on nagrodą gwarantowaną dla pierwszych 500 osób, które pierwsze nadeślą zgłoszenie konkursowe. Aby wziąć udział w konkursie uczestnicy musieli zakupić w Rossmannie produkty NIVEA Baby za minimum 15 złotych.
Następną przesyłką była książeczka z modlitwami do Matki Boskiej, wraz z załączonymi do niej 4 obrazkami z wizerunkiem Maryi, kartką na własną modlitwę oraz list. Przesyłką została nadana przez Instytut Piotra Skargi. 

Miłego wieczoru  ;-)

piątek, 14 kwietnia 2017

Profi, SMARTkiss, Mustela

Witajcie,
zaprezentuję Wam trzy przesyłki.

Pierwsza paczka została wysłana przez firmę Mustela, a w środku:
-żel do mycia dla dziecka
-krem na suchą skórę dziecka
-żel ujędrniający ciało dla mam
Do kosmetyków załączona została ulotka oraz mini kosmetyczka.


W kolejne paczce znalazłam gadżety od firmy Profi:
-2 drewniane łyżki
-drewniany nożyk
-2 magnesy
-przypinka na klamerce
-2 długopisy

Firma Profi powstała w 1993 roku i zbudowana jest w całości na polskim kapitale. Od ponad 20 lat realizuje misję produkowania żywności smacznej i wielokrotnie nagradzanej jakości, dlatego używa składników pozyskanych od najlepszych producentów mięs, jaj oraz warzyw. Działalność firmy spotyka się z uznaniem zarówno klientów, jak i ekspertów rynkowych, czego odzwierciedleniem są liczne nagrody, które otrzymuje.
Dzięki inwestycjom w kapitał ludzki, nowoczesny park maszynowy i infrastrukturę, a także dzięki kreatywności i stawianiu na nowoczesne rozwiązania, dynamicznie firma rozwija się z roku na rok. Posiada wdrożony i certyfikowany system ISO 9001 oraz Standardy IFS i BRC, a także  uprawnienia do eksportu wyrobów na rynek Stanów Zjednoczonych i Kanady.
Linia produktów świeżych MOJE ODKRYCIE marki PROFI, to kulinarna wariacja i odkrywanie nowych połączeń smakowych. Dzięki połączeniu tradycyjnych polskich przepisów z elementami kuchni świata oraz odważnym kombinacjom składników i smaków, firma stworzyła nowe kulinarne odkrycie. Wszystkie zupy i sałatki przygotowane zostały według oryginalnych receptur, a nietypowe przyprawy stanowią kwintesencję smaku.


Zapraszam do odwiedzenia strony http://profi.com.pl/Ostatnia paczka jest od firmy SMARTkiss, od której otrzymałam smycz.

Firma oferuje aplikację, której celem jest poznawanie nowych ludzi oraz szukanie ich na mapie. Każdy użytkownik na mapie jest oznaczony: punkt w kolorze niebieskim oznacza płeć męską, kolorem czerwonym oznaczono płeć żeńską. Po kliknięciu na punkt, uzyskujemy podgląd profilu użytkownika. Jeśli jesteśmy zainteresowani poznaniem danej osoby, wysyłamy jej zaproszenie do spotkania.
By doszło do spotkania, niezbędna jest zgoda wyrażona przez drugą stronę. Jeśli zaproszenie zostało zaakceptowane – nic prostszego. Pozostaje już tylko spotkanie i zrobienie SMARTkiss’a, czyli zeskanowanie kodu QR wygenerowanego na drugim smartfonie. Aby łatwiej było umówić dogodny termin spotkania, użytkownicy mogą komunikować się za pośrednictwem czatu przez 99 godz. od momentu akceptacji zaproszenia. Jeśli w tym czasie osoby nie spotkają się i nie zrobią SMARTkiss’a tracą możliwość kontaktu ze sobą poprzez czat. Jeśli zaś SMARTkiss został zrobiony, użytkownicy mogą ze sobą czatować bez ograniczeń, dodatkowo zyskując możliwość udostępnienia swojej lokalizacji, by jeszcze szybciej odnaleźć się w realnym świecie. Nie ma potrzeby wymieniać się numerami telefonów czy mailami, całą komunikację prowadzi się wewnątrz aplikacji. Co ważne, w każdej chwili użytkownik może podjąć decyzję o wyłączeniu swojej lokalizacji lub usunięciu nowo poznanej osoby ze swoich kontaktów. Wystarczy jedno kliknięcie i niechciany kontakt zniknie z naszej listy, co więcej, u tej osoby, automatycznie usunie się kontakt do nas.
Aby dowiedzieć się jak to działa wystarczy pobrać aplikację i być częścią społeczności  SMART ;-)


Zapraszam na stronę http://smartkiss.me/index-pl.html


wtorek, 4 kwietnia 2017

Konkurs, próbki, promocje

Na dziś mam kilka gadżetów, a zacznę od konkursu zorganizowanego przez firmę Syrena, w którym otrzymałam nagrodę III stopnia w postaci 3 gąbek i pumeksu. Aby wziąć udział w konkursie należało zakupić dwa produkty marki Syrena w sklepach Carrefour, zachować paragon i odpowiedzieć na pytanie konkursowe. W kolejnej paczce otrzymałam dla synka najnowsze wydanie magazynu LEGOFirma Nestle przesłała 4 próbki mleka NAN Optipro + plus 2 
Ostatnią rzeczą jest pomadka jako gratis za zakup 4 batonów Lusette w sieci sklepów Mila. Niestety torby zostały rozebrane i pozostały tylko pomadki.